Velkommen

i Tommelise – en privat Rudolf Steiner-inspireret institution for børn i alderen ca. 1 år til 6 år.

Vi har plads til ca. 11 børn i vuggestuen og ca. 20 børn i børnehaven. Vi holder til på en nedlagt gård i Snoghøj omgivet af grønne arealer og tæt på skov og strand. Hver dag er alle, store som små, ude i vores have, som byder på forskellige daglige oplevelser; græsset, stenene, barken un­dersøges ­ hvad gemmer sig mon bag disse? Under de høje træer opleves årstidernes skiften – en læring fra naturen selv.

Vi lægger vægt på en genkendelig hverdag for børnene. Dette kommer til udtryk i vores daglige og ugentlige rytme i både bør­nehave og vuggestue. Sam­tidig følger vi årets gang gennem vores meget stem­ningsfulde årstidsfester. I vores smukke lokaler er vi udelukkende omgivet af na­turmaterialer. Alt sammen er medvirkende til at stimu­lere børnenes sanser og fan­tasi. Dukkerne er bløde og gode at kramme, og der kan bygges huler af de special­formede møbler. Bordet dækkes pænt, stea­rinlyset tændes ­og vi syn­ger både før og efter måltidet.

En god, varm og tillidsfuld kontakt med forældrene er med til at støtte børnenes følelse af tryghed. Barnet står som den vigtig­ste under denne ‘voksen­bro’. I Tommelise tilbyder vi derfor jævnlige forældre­samtaler. Vores forældregruppe er meget engageret omkring årstidsfesterne og ved vores andre fælles arrangementer.