Om Steiner-pædagogik

I deres første syv leveår dan­ner børn hele fundamentet for deres senere udvikling. De første syv år er derfor af enorm betydning, og i disse år skal børnene have rytme, harmoni og gode forbilleder ind i deres liv.

Børn skal have næring til sjælen allerede i disse år. Dette er grundtesen i Rudolf Steiners småbørnspæ­dagogik, som vi praktiserer i Tom­melise. Rudolf Stei­ners menneskesyn går i korte træk ud på at forstå og ind­drage det hele menneske, ikke blot udvikle en­kelte færdigheder eller sider af personligheden.

Læs også Tommelises pædagogiske grundlag