Læreplaner

Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål: At barnet oplever æstetik

Udtrykket æstetik skal her opfattes som en oplevelse af en stemning, som indbefatter overskuelighed, renhed og skønhed.
Vi lægger vægt på, at indretningen er præget af smukke farver og former og et bevidst valg af naturmaterialer.
Lokalerne skal være æstetisk rene på den måde, at al legetøj har deres faste plads, og at det fremstår på en præsentabel og indbydende måde.
For at skabe en stemning af skønhed og ro er det et bevidst valg i Tommelise, at f.eks. alle lamperne udstråler et blødt, behageligt og dæmpet lys.
Ligeledes gør vi hver dag brug af levende lys for at understrege specielle stemninger f.eks. morgensamlinger, måltider og årstidsfester.

Mål: At barnets stemningsbilleder respekteres

Med udtrykket barnets stemningsbilleder mener vi en sansebearbejdning af barnets individuelle indtryk ud fra de rammer og sanseoplevelser, som bliver stillet til rådighed her i Tommelise. Et eksempel på dette kan være at legetøjet bliver stillet frem til inspiration til nye lege, eller at stuen langsomt bliver ændret frem imod den næste årstidsfest.
Vi mener, at det er vigtigt for det lille barn at befinde sig i omgivelser som i sig selv skaber tryghed og genkendelighed.
Vi lægger vægt på, at barnet kan gå ind i sin dag med overskud ved at bare at skulle forholde sig til at være til stede her og nu.

Mål: At barnet er udøvende og agerer i de kulturelle tilbud i Tommelise

Vi vægter højt, at sangen er en implementeret del af pædagogikken i vores dagligdag. Det være sig bordvers og ”overgangssange”, hvor man går fra den ene aktivitet til den anden – indånding og udånding.
Ved morgensang i børnehaven starter vi altid med at synge om, hvem der er her, og hvem der mangler. Derefter følger årstidens sange og rim og remser. Mindst en dag om ugen har vi sanglege.
I vuggestuen samles vi på et stort tæppe efter formiddagsmaden og synger fagtesange, sanglege og remsesange. Vi bruger ofte redskaber som ærteposer, fingerdukker, faldskærm o.a. Det er et bevidst valg, hvilke sange børnene introduceres til.
Både i børnehaven og vuggestuen benytter vi os af sange som et pædagogisk redskab til at skabe og/eller ændre en stemning.
Vi vil gerne præsentere børnelitteraturens spændende verden for børnene.
Vi lægger vægt på, at de stifter bekendtskab med gamle klassikere som Brødrene Grimm og H.C. Andersen, men også nyere børnelitteratur som tager udgangspunkt i børns måde at tænke og opleve på. Her kan f.eks. nævnes Jacob Martin Strid og Peter Madsen.
Ved tegne- og maledage benytter vi os af materialer, der er udvalgt efter en holdning om, at det skal være af høj kvalitet og organiske materialer.
På vores ugentlige bagedag får børnene mulighed for at formgive ud fra deres egne fantasikræfter. Dejen kan blive til hvad som helst – ting som børnene den dag er optaget af.
Ligeledes bliver der dagligt lavet mad fra bunden, som børnehavebørnene har mulighed for at deltage i. Det er for os af stor kulturel værdi, at de kan følge hele processen. Efterfølgende indtager vi dagens måltid sammen – et måltid der er præget af nærvær og ro.
I vuggestuen har vi fokus på barnets medindflydelse på måltidet. Det skal forstås på den måde, at de f.eks. selv er med til at øse op og stiller det brugte service på rullebordet. Vi lægger stor vægt på, at barnet har en begyndende bordskik såsom at bede om mere brød og sige ja tak og nej tak. Det er her de voksne har deres efterlignelsesværdi som rollemodeller.

Mål: At barnet skal komme til en oplevelse af meningsfulde budskaber gennem årets gang

I Rudolf Steiner pædagogikkens kulturtradition er det muligt at bruge årstidsforløbet som et pædagogisk redskab.
Enhver årstidsfest har to sider. Det vi faktisk gør sammen med børnene – næsten altid iklædt fortællingens eller handlingens billede, meget konkret og uden forklaring. Den anden side er så den voksnes forståelse, der rummer en dybere forståelse for værdier og baggrunden for årstidsfesterne.
”I eventyrene lever hele menneskehedens ånd” har Rudolf Steiner udtalt. Ud fra dette bruger vi i børnehaven hver dag i middagsstunden at fortælle eventyr. Eventyr som indeholder elementer som helte og heltinder, drager og fabeldyr, nisser og alfer.
Rim og remseeventyr passer ofte godt til de mindre børn, hvor gentagelsen er i højsædet.
Læs mere om årstidsfesterne her

Sociale kompetencer

Mål: At børnene får en oplevelse af, at de befinder sig i en hverdag, hvor de føler sig omgivet af tryghed og bliver mødt af voksne med en anerkendende tilgang

I Tommelise vægter vi højt, at barnet møder genkendelige og tydelige voksne hver dag. Med det mener vi engagerede og indlevende voksne, som barnet kan regne med.
Gennem hele året følger vi en rytme, som igen er opdelt i en uge- og dagsrytme. Dette giver barnet tryghed og genkendelighed.
At blive set, hørt og rørt er af afgørende betydning for det lille barn for selv at blive i stand til at udvikle sociale kompetencer.
Et eksempel kan være, at vi lægger stor vægt på at modtage barnet om morgenen med øjenkontakt, håndtryk til de voksne og imellem også til barnet, hvis det har lyst. Der er altid tid til lige at høre om brombær, der blev spist på vejen eller de nye sko.
For os er det vigtigt, at de voksne anerkender barnets følelses- og viljesliv. Vi anerkender og synes, det er okay, at barnet græder, når det eksempelvis skal afleveres om morgenen. Vi prøver ikke at aflede, men trøster og efter passende tid hjælper det videre.
Som voksen må man anerkende barnet, som den lille person, det nu er. Barnet må på ingen måde føle sig forkert og prøve på at lave sig om eller få en anden uhensigtsmæssig adfærd. Den voksne skal i stedet anfægte barnets handlinger og ikke barnet selv.

Mål: At børnene får en oplevelse af, at alle mennesker er forskellige og lærer at rumme dette.

Vi opfatter barnet som et efterlignende væsen, der spejler sig i den voksnes måde at agere på. Det kan være den sproglige efterligning, bevægemønstret og den omsorg den voksne udviser overfor sine medmennesker. For de børn, der stiller spørgsmål til andres forskelligheder, vil der blive givet et kort og klart svar.
Derfor er det vigtigt, at de voksne har en anerkendende tilgang til andres forskelligheder, og at vi er bevidst om dette i vores daglige pædagogiske virke.

Mål: At børnene udvikler respekt og omsorg for andre

Vi vægter børns venskaber meget højt. Vi synes, det er af afgørende betydning for barnet at føle sig som en del af et fællesskab, og at man derigennem bliver bekræftet og værdsat.
I det daglige må de voksne skabe rum for at venskaber kan gro. Vi prioriterer, at børnene selv vælger der venner, men hjælper med at invitere andre ind i fællesskabet. Et eksempel kan være, at to gode venner bygger en togbane, og et tredje barn  vil gerne være med. Den voksne kan indføre barnet i legen ved at give det en mindre opgave som at fremskaffe flere togskinner.
I nogle situationer er der behov for, at den voksne bygger en leg op for at nye legerelationer kan opstå. På den måde hjælper vi barnet til at opdage nye legekammerater.
Ved den daglige morgensamling synger vi om, hvem der er her i dag, og hvem der mangler for at gøre opmærksom på, hvem der er i fællesskabet lige den dag.
Børnene lærer at lytte til, hvad de andre børn har at fortælle og vente på tur til at komme i centrum. Det tilbageholdende barn giver vi tid til at iagttage, og den voksne hjælper til, når barnet er klar. Vi opfatter ventetiden som en positiv proces, hvor barnet modnes til selv at være i centrum.
For at styrke børns omsorg for hinanden, har børnene mulighed for at være sammen aldersgrupperne imellem. I haven mødes vuggestue- og børnehavebørnene til fælles glæde. De små iagttager de store og deltager gerne i deres lege så som kørsel med trækvognene og ved hygge omkring bålet.
Vi oplever, at de store børn gerne hjælper de små med overtøj og sko, hvorved de vokser med opgaven.
I åbningstidens første og sidste time åbner og lukker vi i vuggestuen, hvor der er mulighed for at danne relationer imellem aldersgrupperne.
Respekten for egne og andres grænser er vigtige i det sociale rum.
I Tommelise arbejder vi bevidst med at få barnet til at få øje på andre børns grænser. Vi kan sige til barnet ”Hør, Peter siger nej”, og på den måde lærer det at aflæse situationen. Omvendt kan vi opfordre et andet barn til at holde på dets ret for at vise barnet omsorg og skabe selvrespekt, og de andre børn må respektere dette.
I situationer hvor der er konflikter mellem to børn, trøster vi først og fremmest det forurettede barn. Dette vægter vi højt, fordi det i selve øjeblikket kan føles for barnet som et overgreb.
Det er både af afgørende betydning for det forurettede barn at blive set, hørt og rørt, men samtidig også for det barn der udøver den uhensigtsmæssige adfærd, idet dette ses som en læring om empati.
I Tommelise vil vi gerne give børnene redskaber og muligheder for at afprøve disse til selv at løse de konflikter, der vil opstå. Disse færdigheder er af stor betydning for at leve i et godt fællesskab med gode relationer blandt andre mennesker.


Dette er de foreløbige læreplaner, og der arbejdes fortsat på dem.